Interpellatie GroenstraatZaterdag 20 november viel er bij een verkeersongeval met een vrachtwagen een dodelijk slachtoffer in de Groenstaat.  Al jarenlang ijvert de buurt voor een verkeersveilige Groenstraat.  Zwaar vrachtvervoer hoort niet thuis in deze woonwijk.  Verder toont de buurt haar ongenoegen over het feit dat er veel te snel gereden wordt in deze straat.  De vele borden met de vermelding ‘Graag traag’, welke de buurtbewoners plaatsten in hun straat, maken weinig indruk op de weggebruikers.  Nog steeds wordt er veel te snel gereden in de Groenstraat.  Een frappant gegeven: het is uitgerekend de echtgenote van één van de initiatiefnemers voor een autoluwe Groenstaat en het verbieden van vrachtverkeer in deze straat, die het slachtoffer is geworden.


Vlaams Belang heeft in het verleden reeds een interpellatie ingediend om de Groenstraat te verbieden voor zwaar vrachtverkeer.  We stellen vast dat er tot op heden nog steeds geen, of onvoldoende aandacht is besteed aan deze vraag.  Vlaams Belang eist dan ook dat onmiddellijk de nodige maatregelen worden getroffen om het vrachtverkeer in de Groenstaat onmiddellijk te verbieden.  Tevens eist Vlaams Belang dat er een maximum snelheid (50km/u) wordt gehandhaafd en dat er op deze maatregel streng wordt gecontroleerd.


 


Vragen:


          Op welke tijdspanne (liefst vandaag dan morgen) kunnen de verkeersborden geplaatst worden om het vrachtverkeer uit de Groenstraat te verbannen.


          Wat kan er, in afwachting van de plaatsing van deze verkeersborden, ondernomen worden om het vrachtverkeer nu reeds te verbieden.


          Welke maatregelen gaat het districtsbestuur nemen om de verkeerssnelheid (max. 50km/u) in de Groenstraat te laten naleven.


 


 


 


 

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...