"Ingediende interpellaties districtsraad 9/2/2015"

Aan Katelijne Toen
De vos(babyland) (rommelmarkt)
Regelmatig wordt ik aangesproken door de bewoners van de Dillesstraat 11. Zij hebben last van ongedierte door de afvalberg die de vorige huurders, alsook mensen die daar 's nachts slapen daar droppen. Dit zijn ondermeer etensresten, restafval, matrassen, enz.
De mensen die mij hier steeds over aanspreken hebben reeds begin december de dienst sluikstorten en de politielijn hiervoor gecontacteerd.
Zij hebben ook vermeld dat men dit vanaf de Antwerpsesteenweg niet kan zien, maar dat men bij hen kon komen om de staat hiervan op te nemen.
Nu was de vraag of wij als districtsbestuur hier niets aan kunnen verhelpen.
Heeft de bevoegde schepen hier weet van en wat is zijn reactie hierop?
Kan hiervoor snel een oplossing worden gevonden in het kader van de volksgezondheid.
 
Aan Tom De Boeck
Mauroystraat
Op mijn schriftelijke vraag hierover op datum van 24/3/2014, kreeg ik het antwoord dat men de opdracht had gegeven om de groenomheining verder door te trekken.
Dit is tot op heden niet gebeurd
Dus mijn vraag is, wanneer zou dit gebeuren?
Kan de bevoegde schepen mij een stand van zaken geven binnen dit dossier?
 
 
Aan Tom De Boeck
Illegale doorsteken Antwerpsesteenweg
Op mijn dschriftelijke vraag hierover op datum van 24/3/2014, kreeg ik het antwoord dat dit ging uitgetekend worden, en dat dit een prioriteer project was.
Dus is mijn vraag nu hoever staat men met dit project?
Kan de bevoegde schepen mij een stand van zaken geven binnen dit dossier?

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...