Informatieve vraag van Wim Wienen, Gemeenteraadslid aan de Heer Patrick Janssens,

Burgemeester betreffende mogelijke toename woninginbraken in Hoboken

Recent
werd er ingebroken in een woning in de Hobokense wijk Hertogenvelden. Als ik de
buurtbewoners en in het verlengde heel wat Hobokenaren mag geloven, lijkt het
er sterk op dat het aantal woninginbraken in Hoboken duidelijk toeneemt. Het
lijkt er ook op dat er in de wijken Hertogenvelden en Moretusburg weinig
politiepatrouilles zijn.

 

Vandaar mijn vragen aan de Burgemeester:

 

        
Klopt
het dat het aantal woninginbraken in Hoboken toeneemt? Hoeveel woninginbraken
vielen er dit jaar en vorig jaar in Hoboken te noteren?

        
Klopt
het gevoel bij veel mensen dat er weinig in voornoemde wijken gepatrouilleerd
wordt? Hoeveel patrouilles zijn er wekelijks in die wijken?

        
Achten
de burgemeester en Korpschef bijkomende maatregelen in Hoboken nodig? Zo ja,
welke?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...