Informatieve vraag van Wim Wienen, Gemeenteraadslid aan de Heer Patrick Janssens, burgemeester, betreffende de toenemende overlast en criminaliteit aan de Zwaantjes.

Buurtbewoners van de Zwaantjes hebben mij gevat met het feit dat er de jongste twee jaar een toename zou zijn van overlast en criminaliteit aan de Zwaantjes in Hoboken. Vandaag verscheen er ter zake trouwens een artikel in een krant.


 


De buurtbewoners worden vaak op straat uitgescholden en bespuwt door groepjes jongeren. Volgens de buurtbewoners worden zelfs de politiemensen die ter plaatse zijn gewoonweg verrot gescholden. Naar verluidt zou men de jongeren laten betijen.


 


Maar het blijft niet alleen bij scheldpartijen. Regelmatig worden ook mensen overvallen, bedreigd en in elkaar geslagen. Zo ook op woensdag 18 november jl. Toen werd een jongeman in elkaar geslagen en beroofd. En hij is niet de enige. De mensen uit de buurt zeggen me dat ze bang zijn. Men zou voor minder.


 


Vandaar mijn vragen aan de burgemeester:


 


– Klopt het dat er aan de Zwaantjes een toename is van overlast en criminaliteit?


– Hoeveel PV’s werden er reeds opgesteld in verband met overlast en criminaliteit in de buurt van de Zwaantjes?


– Heeft men de daders ter zake reeds in kaart kunnen brengen? Zo ja, om wat soort daders gaat het en over hoeveel daders spreken we?


– Werden er reeds daders vervolgd? Zo ja, wat was het resultaat van die vervolgingen?


– Welke maatregelen heeft men al ondernomen of zal men nog ondernemen om deze criminele daden aan te pakken en de buurt opnieuw leefbaar te maken?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...