Informatieve vraag van raadslid Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. bouwovertredingen Wilde Zee – BRC KR 26 april 2011

Vastgoedmakelaars kopen steevast op grote schaal panden aan
in Antwerpse winkelstraten gelegen in de Antwerpse binnenstad.

De laatste maanden worden veel van deze winkelpanden met
name in de Wilde Zee verbouwd.

Geregeld wordt hierbij de toegang tot de bovenliggende
verdiepingen geïncorporeerd in de gelijkvloers verdieping omdat zo het
commercieel gedeelte veel rendabeler blijkt te zijn tegenover de verbouwing en
inrichting van woongelegenheden op de verdiepingen.

Verschillende bronnen melden mij dat alzo reeds
verschillende overtredingen werden vastgesteld.

 

 Daarom volgende
vragen:

 

– Zijn deze overtredingen bekend bij de bevoegde diensten?

– Werd of wordt er gevolg gegeven aan deze vaststellingen?

– Worden er maatregelen genomen om deze overtredingen tegen te gaan?

– Indien er overtredingen worden vastgesteld gaat men dan de
verplichting opleggen om de toegang tot de bovenliggende verdiepingen terug in
gebruik te stellen?

– Blijkbaar worden er andere plannen ingediend om een vergunning te
bekomen dan degene die nadien worden uitgevoerd. Hoe gaan de bevoegde diensten
dit in de toekomst aanpakken?

– Worden er door de bevoegde diensten op regelmatige basis controles
uitgevoerd?

– Gaat men vanuit dit stadsbestuur een politiek van wonen boven winkels
extra promoten?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...