Informatieve vraag van raadslid Wouters aan burgemeester Janssens i.v.m. nieuwe locatie Laundry Day – BRC KB 18 mei 2009

Het voortbestaan van Laundry Day leek in gevaar. Dit uit zijn voegen gegroeid festival verhuisde in 2005 vanuit de Kammenstraat waar het in ’98 was gestart, wegens te krappe ruimte in overleg met het stadsbestuur, naar het Eilandje. Ook deze locatie doet de organisatie nu de das om.

Deze oude havenwijk in het Noorden van Antwerpen gelegen bevindt zich in volle ontwikkelingsfase.
Nieuwe bouwsites, woontorens, infrastructuurwerken, renovaties aan de Montevideo-magazijnen en aan de Shop en het Red Star Line museum, het MAS, en het verleggen van bruggen en sluizen….kortom zowat alle mogelijke werven, verhinderen hierdoor een editie 2009 op het Eilandje.

Na vier edities noopte dit de vzw Laundry Day op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.
In zijn zoektocht naar een nieuwe stek vond men een nieuwe locatie.

Aan de Ledeganckkaai, gelegen aan de Antwerpse kaaien, werd een braakliggend stuk grond van 150.000 vierkante meter gevonden.
Ondertussen werd deze grond aanleunend tegen de site van Petroleum-Zuid opgeruimd, omheind en aangelegd als festivalterrein.

Daarom dringen volgende vragen zich op:

 • Kan de burgemeester mij zeggen wie de echte eigenaar is van dit terrein?

 • Moest deze grond niet zoals de gronden van de Petroleum-Zuid site worden gesaneerd?

 • Zijn de nodige vergunningen aangevraagd en afgeleverd om hier de inrichting van een festivalweide te exploiteren?

 • Wat met eventuele overlast? En ik denk hier dan vooral aan lawaai, verkeershinder op de kaaien en veiligheid naar eventuele incidenten toe?

 • Voldoet deze locatie aan al de faciliteiten nodig voor de inrichting van een festivalweide met zo een omvang?

 • Worden er buiten de jaarlijkse manifestatie Laundry Day nog activiteiten gepland door de v.z.w. op deze locatie? Wordt ze eventueel verhuurd voor andere evenementen?

 • Werd er reeds gecommuniceerd naar de nabijgelegen woonbuurt toe?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...