Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan shepen Voorhamme i.v.m. de komst van Vers Centrum Tanger naar winkelcentrum Den Tir – BRC KA 13 december 2011

 

Naar wij mochten vernemen wordt de komst van de Nederlandse
versmarktketen Tanger verwacht in shoppingcenter Den Tir gelegen in de wijk
Kiel. Deze komst zou vermoedelijk in januari 2012 een feit zijn.

Schepen voor Middenstand Robert Voorhamme vindt de komst van
Tanger alvast een goede zaak. Als motivatie geeft de schepen trouwens aan dat
deze nieuwe versmarkt veel autochtone bezoekers van buiten het Kiel zal
aantrekken.

Nog andere bronnen denken dat de komst van Tanger andere
ketens zal aantrekken. Hierbij toch ook een aantal bedenkingen en twijfels.

Daarom volgende
vragen:

– Op welke gegevens baseert de schepen zich door te stellen dat er veel
autochtone bezoekers zullen aangetrokken worden naar Verscentrum Tanger?

– Vreest de schepen niet dat veel autochtone bezoekers die nu nog
winkelcentrum Den Tir bezoeken, het centrum de rug zullen keren en andere
oorden gaan opzoeken met meer autochtone zaken?

– Bestaat de vrees niet dat de nog weinige gevestigde eigen zaken in
het winkelcentrum worden veroordeeld weg te trekken uit het centrum wegens een
gebrek aan autochtone klanten?

– Zou de schepen niet beter meer promotie voeren vanuit zijn positie
als schepen voor economie teneinde juist meer promotie te maken naar onze eigen
Vlaamse zaken toe door het terug aantrekkelijk maken van winkelen op het Kiel,
zodat het autochtone aanbod terug in evenwicht geraakt?


– Breekt de schepen hier geen lans om het Kiel om te vormen tot één
groot handelscentrum wat het eigenlijk al is, voor allochtone bezoekers?

 

 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...