Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. thuisonderwijs in Antwerpen – BRC KL 14 september 2010

In de provincie Antwerpen is men tot de vaststelling gekomen dat het aantal gevallen van huisonderwijs is toegenomen.


Men maakt gewag van een verdubbeling in één jaar. In de krant mochten wij vernemen dat huisonderwijs vooral populair is in de Antwerpse binnenstad en in Borgerhout.


Niet toevallig wijst deze situatie erop dat heel wat jongeren zijn thuisgebleven na de invoering van het hoofddoekenverbod aan twee grote athenea, en in het gemeenschapsonderwijs.


De toename van het aantal gevallen van huisonderwijs vraagt om actie in de vorm van doorgedreven controles.


Misbruik moet hierbij ontegensprekelijk bestraft worden.


Als één van de mogelijke sancties zou men moeten gebruik maken van financiële boetes.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Heeft de schepen al onderzoek laten voeren naar het aantal gevallen van leerlingen die thuisonderwijs volgen in Antwerpen?


– Kan de schepen mij hierover de nodige cijfergegevens bezorgen?


– Hoe veel gevallen zijn er momenteel vastgesteld binnen de schoot van het stedelijk onderwijs?


– Worden er door de onderwijsinspectie voldoende controles uitgevoerd naar dit fenomeen?


–  Worden deze zogenaamde thuisleerlingen dan ook getest op hun kennis?


– Worden de ouders van deze kinderen op hun verantwoordelijk gewezen op het nut van degelijk onderwijs, gericht naar de verdere toekomst van hun kinderen toe?


– Worden er door thuisleerlingen genoeg proeven afgelegd tot het behalen van een getuigschrift basisonderwijs in de daarvoor voorziene examenscholen?


– Wat gebeurt er wanneer blijkt dat bepaalde leerlingen na een aantal pogingen niet slagen in deze examens?


– Kan of wordt er vanuit het onderwijs in Antwerpen geen sensibiliserings campagne gevoerd, met als doel het onderwijs op school te promoten, veeleer dan thuisonderwijs?


– Worden misbruiken tegen het zogenaamd thuisleren daadwerkelijk gesanctioneerd?


– Onder welke vorm worden deze eventuele sancties toegepast? ( eventueel financiële boetes ).

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...