Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. rondzendbrief FOD – BRC KA 24 januari 2012

Onlangs is er een rondzendbrief vanuit de FOD
Volksgezondheid rondgestuurd naar de steden en gemeenten in Vlaanderen. Hierin worden
plots strengere eisen gesteld aan de zogenaamde rookterrassen die er zijn
gekomen naar aanleiding van de invoering van het rookverbod in cafés en
restaurants.

Nog volgens deze rondzendbrief luidt het dat één kant van zo
een terras " volledig en permanent open moet zijn, ongeacht de
weersomstandigheden. " Is dat niet het geval, dan geldt ook daar het
rookverbod.

M.a.w. zouden overal de geldende terrasreglementen moeten
worden gewijzigd. Deze nieuwe reglementering zou op 1 juli 2012 van kracht
worden.

 

Daarom volgende
vragen:

 

– Kan de schepen mij zeggen hoe men in Antwerpen zal omgaan met deze
nieuwe reglementering?

– Gaat men in Antwerpen overgaan tot de zoveelste verfijning van het
terrassenreglement?

– Hoe gaat de schepen om met de zoveelste investeringen die de toch
alzo geplaagde horecasector heeft gedaan teneinde een reglementair rookterras
te creëren?

– Kan de schepen mij zeggen hoeveel cafés in Antwerpen reeds gesloten
zijn sedert de invoering van het rookverbod ?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...