Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. het organiseren van Nederlandse taallessen voor anderstalige moeders in de gemeentelijke basisschool

Naar verluidt is men in de gemeentelijke basisschool " Het Kompas " te Hoboken onlangs gestart met Nederlandse taallessen voor anderstalige moeders.

Hoewel de idee van de Nederlandse taallessen voor anderstalige ouders op zich lovenswaardig is, omdat juist deze doelgroep van anderstaligen op deze manier de schoolactiviteiten van hun kinderen beter op de voet kunnen volgen, maak ik me toch wel sterke bedenkingen omdat deze lessen uitsluitend voorbehouden zijn voor de moeders van de kinderen.

Blijkbaar zijn de vaders niet welkom, en krijgen zij via deze manier dan ook niet de kans om een nauwere band op te bouwen met de school van hun kinderen.

Enig opzoekwerk liet mij tevens de vaststelling maken dat de lessenreeks georganiseerd zou worden in samenwerking met een buurtwerkgroep, die misschien niet over de juiste kennis en ervaring terzake beschikken.

Een aantal ouders vrezen dat het organiseren van deze taallessen, na het " Halal " verhaal, het gescheiden zwemmen, het hoofddoeken verhaal, nu het volgende fenomeen zich zal voltrekken, namelijk gescheiden taallessen voor ouders, wat de verdere islamitisering van het gemeentelijk onderwijs in de hand werkt.

Daarom dringen volgende vragen zich op:


  • Zijn de lessen in " Het Kompas ", inderdaad enkel gericht op de anderstalige moeders?

  • Waarom mogen de vaders de Nederlandstalige lessen niet volgen?

  • Wat is de preciese taak van de buurtwerkgroep waar men met samenwerkt?

  • Kan of wil de school geen lessen Nederlands voor anderstalige ouders organiseren, waarbij zowel de moeders als de vaders samen worden betrokken?
  • Staf Wouters
    Gemeenteraadslid

    Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...