Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. de status van imago verlagende winkels naar aanleiding van de recente sluiting videotheek op de Kioskplaats te Hoboken BRC KA 18 januari 2011Onlangs werd de laatste videotheek gevestigd op de Kioskplaats te Hoboken gesloten. Dit gebeurde op last van de politie.


De politie viel in deze zaak net voor oudjaar binnen en gaf het bevel tot onmiddellijke sluiting aan de eigenaar van de zaak. Indien hier geen gevolg aan zou worden gegeven werd er gedreigd om de zaak te verzegelen!


De sluiting van deze zaak betekend weeral de zoveelste kaakslag die de plaatselijke handelaars te verwerken krijgen op korte tijd. Immers de leegloop in het hart van Hoboken gaat in snel tempo!


Nog volgens de politie zou de videotheek niet in orde geweest zijn met de nodige uitbatingsvergunning. Deze vergunning moest aangevraagd worden omdat het hier een imagoverlagende winkel betrof. M.a.w. een videotheek word in één ruk gelijkgesteld met o.a. een nachtwinkel, een vzw, en nog andere zaken vallende onder deze noemer.


De eigenaar is hierop onmiddelijk vertrokken uit Hoboken en startte ondertussen een nieuwe videotheek op in buurgemeente Hemiksem, waar dit blijkbaar wel kan zonder het etiket imagoverlagend opgekleefd te krijgen!


 


Daarom volgende vragen:


 


– Vanuit welke bevoegde diensten wordt er beslist welke winkels er de status van imagoverlagende zaken krijgen?


– Bestaat er een lijst betreffende het aantal imagoverlagende winkels aanwezig in Hoboken? Is deze lijst verkrijgbaar?


– Wordt er tegenover iedere zaak gevestigd in Hoboken even streng opgetreden zoals naar aanleiding van de sluiting van de videotheek gelegen op de Kioskplaats? Toch wat betreft de zogenaamde imagoverlagende winkels?


– Werd de schepen ondertussen reeds gecontacteerd naar aanleiding van deze zoveelste sluiting binnen een korte tijdspanne om rond te tafel te gaan met de plaatselijke middenstandorganisaties?


– Gaat de stad trachten in te grijpen op korte termijn, zodat het centrum van Hoboken terug aantrekkelijk wordt voor nieuwe investeerders? Reclame campagne, publicaties, aankondigingen, enz.?


– Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de opgemaakte strategische visie winkelkern in Hoboken? Meer bepaald met betrekking tot het afgewerkte en voorgesteld plan Kioskplaats en Kapelstraat?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...