Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. de overlevingskansen van de kleine zelfstandige handelaar in de Antwerpse binnenstad – BRC KA 16 november 2010

Veel winkeliers gelegen binnen de as van de Wilde Zee reageren tevreden op de heraanleg van hun vernieuwde straten. Echter naast tevredenheid heerst er ook angst en woede naar wat de toekomst hen zal brengen. Momenteel is er projectontwikkelaar actief die de huurprijzen schrikwekkend de hoogte injaagt!


Speculanten kopen op grote schaal winkelpanden op in de Antwerpse binnenstad. Hierbij gaf ik als voorbeeld de Wilde Zee om de toestand te duiden die zich weliswaar doorzet in de gehele Antwerpse binnenstad.


Hierbij springen twee vaststellingen naar boven, de speculanten zetten in op het realiseren van grootschalige projecten of om de huurprijzen nadien exponentieel te doen stijgen.


Hierdoor dreigen typische winkels verdreven te worden door buitenlandse ketens, wat op termijn dan weer bijdraagt tot het failliet van diezelfde kleine ondernemer.


Nochtans zijn het juist die kleine zelfstandige handelaars die hard hebben gewerkt aan het succes van Antwerpen als winkelstad. Men mag dan vooral de bijdrage niet uit het oog verliezen die deze kleine ondernemers leverden om bijvoorbeeld de Wilde Zee te laten geworden tot wat ze nu is. Iedereen weet hoe populair deze buurt wel is!


Diezelfde kleine handelaars luiden nu de alarmbel, bel die mee zal beslissen over hun toekomst.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is de schepen zich bewust over de evolutie die zich momenteel aan het doorzetten is in de Antwerpse binnenstad?


– Is men er zich van bewust binnen dit college van de actieve politiek die projectontwikkelaars voeren en die ertoe moeten leiden dat de huurprijzen van sommige panden schrikwekkend de hoogte worden ingejaagd?


– Is er al een strategie vanuit dit college uitgewerkt die ertoe kan bijdragen dat aan dit fenomeen een halt kan toegeroepen worden?


– Kan de stad naar de toekomst toe een streng beleid voeren naar verbouwingsaanvragen toe, met daarin regels verwerkt van wonen boven winkels?


– Kan er vanuit de stad een politiek gevoerd worden die een verbod nastreeft op het samenvoegen van panden in bepaalde buurten zoals de Antwerpse binnenstad om grote buitenlandse winkelketens af te schrikken?


– Is de stad zich bewust van het feit als men niet dringend ingrijpt dit wel eens de doodsteek zou kunnen betekenen voor veel kleine zelfstandige ondernemers in de Antwerpse binnenstad?


– Kan men vanuit dit college niet de kaart van de kleine zelfstandige trekken, met de achterliggende gedachte kleinere panden zorgen voor diversiteit en bepalen de overlevingskansen van deze doelgroep?


– Is de schepen zich bewust dat dit scenario zich uitbreidt naar de gehele Antwerpse binnenstad? (opkopen van panden en samenvoegen tot één geheel)


– Kan of werd er eventueel al initiatief genomen vanuit dit stadsbestuur, om een bijeenkomst te organiseren met de verschillende organisaties binnen de kleine zelfstandigen met als thema: Hoe moet het verder met de toekomst van de kleine zelfstandige handelaar in de Antwerpse binnenstad?


– Kan men ook eventueel overgaan tot het oprichten van een discussie platform waarbinnen de kleine ondernemers hun grieven en opmerkingen kwijt kunnen met als enig hoofddoel te dienen als werkinstrument voor de stad om daadwerkelijk tegemoet te komen aan bepaalde eisen van de kleine zelfstandige ondernemer?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...