Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Voorhamme i.v.m. de nakende verhuis van Voka– BRC KL 13 december 2011

Sinds de oprichting van het Vlaams Economisch Verbond (VEV)
in 1926, is Antwerpen altijd al de thuisbasis geweest van de grootste Vlaamse
werkgeversorganisatie.

Dit was en bleef ook zo na de naamsverandering van VEV naar
Voka in 2004.

VEV en het latere Voka zijn altijd al een belangrijke
partner geweest voor onze stad. Kwestie van uitstraling en samenwerking was
deze partner van enorm belang voor Antwerpen dat toch een belangrijk
handelscentrum in Vlaanderen vertegenwoordigd.

Naar wij mochten vernemen zou het hoofdkantoor van Voka in
Antwerpen in maart 2012 verdwijnen uit onze stad en verhuizen naar Brussel.

Volgens de gedelegeerd bestuurder van Voka de heer Jo Libeer
moet er geen symbolische betekenis worden gezocht voor het vertrek vanuit
Antwerpen.

Daarom volgende
vragen:

– Wat vindt de bevoegde schepen voor economie van de verhuis van Voka
naar Brussel?

– Heeft de schepen naar aanleiding van deze verhuis reeds gesprekken
aangeknoopt met Voka teneinde deze verhuis eventueel tegen te houden?

– Heeft de schepen geen alternatief voorgesteld in de vorm van een
andere, betere, of grotere locatie voor Voka in Antwerpen?

– Vindt de schepen de verhuis van Voka naar Brussel  geen verkeerd signaal naar Antwerpen toe?

– Betekent de verhuis van Voka geen aderlating voor onze stad die toch
tot één van de belangrijkste handelscentra in Vlaanderen behoort?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...