Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist naar aanleiding van de wateroverlast in de woonblokken van Woonhaven in de sociale wijk Draaiboom te Hoboken – BRC KJ 16 september 2010

 


Maandag 2 augustus werd Antwerpen in de vooravond getroffen door een hevig onweer. De Antwerpse brandweer had hierbij meer dan de handen vol.


Een aantal straten in Hoboken kregen het hard te verduren omdat de regen daar plaatselijk heel hevig was. Zo ook in de woonblokken van de maatschappij Woonhaven gelegen in de Alfred Nobelllaan, pal in de sociale woonwijk Den Draaiboom. Daar liepen de kelders van de woonblokken 9, 11, en 13 vol omdat de waterleidingen de druk niet meer aankonden.


Naar verluidt stond het water er 70 cm hoog en vormde hierdoor een gevaarlijke bedreiging voor de daar aanwezige elektriciteitskasten. Volgens getuigen vormen de leidingen in deze woonblokken al vier jaar een probleem. Deze leidingen zijn zo goed als dichtgeslibd.


Eén van de redenen hiervoor zijn dat deze leidingen nooit preventief worden gereinigd.


Dit vraagt natuurlijk om problemen. Bijkomend wansmakelijk probleem is dat de bewoners telkens als het heel hard regent vuil water krijgen in hun bad. Dit niet alleen op de eerste verdieping, maar zelfs tot bij de bewoners op de twaalfde verdieping!


De bewoners vragen dan ook dat er dringend werk wordt gemaakt vanuit woonhaven teneinde deze problematiek voor eens en altijd uit de wereld te helpen!


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is de schepen op de hoogte van de problematiek in bepaalde woonblokken van Woonhaven gelegen in de sociale woonwijk Draaiboom te Hoboken?


– Werden de bevoegde diensten reeds op de hoogte gebracht?


– Waarom werkt men niet preventief om de bewuste leidingen vrij te houden? (jaarlijks doorspoelen)


– Gaat men in de toekomst van dit ernstig probleem een aandachtspunt maken vanuit Woonhaven?


– Gaat men vanuit Woonhaven er voor zorgen dat de bewoners in de toekomst gevrijwaard blijven van smurrie in hun bad?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...