Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. verhuis jongeren naar Fort 8 te Hoboken – BRC KJ 19 maart 2009

Via de krant konden we vernemen dat de Jeugd- en Cultuurzone – waarvan de inplanting oorspronkelijk gepland was op de terreinen van Petroleum-Zuid – verhuist naar Fort 8 te Hoboken en naar een magazijn aan de Antwerpse Ankerrui.

Het stedelijk magazijn in de oude stad zou moeten uitgroeien tot een cultureel jeugdcentrum.  Het binnenfort van Fort 8 zou dan weer voldoende ruimte moeten bieden om, temidden van het groen, een creatieve,  culturele plek te ontwikkelen waar jongeren kunnen "experimenteren".

Om zich een idee te kunnen vormen ontrent de wensen van de Antwerpse jeugd, liet de stad een onderzoek uitvoeren door het bureau "Trendwolves".

Daarom dringen volgende vragen zich op:

 • Wat is de stand van zaken momenteel binnen dit dossier?

 • Welke conclusie werd getrokken uit het onderzoek dat de stad liet uitvoeren door het bureau "Trendwolves"?

 • Wat bedoelt men met een creatieve culturele plek waar jongeren kunnen "experimenteren?

 • Kan Fort 8 in Hoboken nog meer aktiviteit aan, zonder dat er een overaanbod optreedt?

 • Werden nog andere alternatieven onderzocht, zoals b.v. het Fort in Wilrijk?

 • Bestaat er geen gevaar dat teveel aktiviteiten op dezelfde plaats, zoals men voorstelt in Fort 8 te Hoboken, op termijn voor overlast zal zorgen?

 • Is het de bedoeling dat Hoboken het labo wordt voor de jeugd van Antwerpen?

 • Wat zijn de plannen voor concertzaal Petrol?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...