Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. de problematiek van de liften van de woonblokken van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven te Hoboken – BRC KJ 26 mei 2011

 

Onlangs vernam ik dat de liften van de woonblokken gelegen
in de Paul Henri Spaaklaan 3 te Hoboken afgelopen weekend opnieuw zijn
stukgegaan. De problemen met deze liften steken op regelmatige tijdstippen de
kop op.

Naar verluidt is de sociale woonmaatschappij op de hoogte
van de aanslepende en steeds weerkerende problematiek. In het kader van deze
problematiek beweert de woordvoerder van Woonhaven dat het een structureel
probleem betreft, maar dat de maatschappij afhangt van allerlei
reglementeringen zoals aanbestedingen, bouwvergunningen en dergelijke.

Aan deze mededeling hebben de bewoners – waaronder een
aantal mensen met een handicap en ouderen -natuurlijk geen boodschap. Zij zijn
vragende partij in deze en willen liefst zo snel mogelijk een definitieve
oplossing voor deze steeds weerkerende problematiek.

Daarom volgende
vragen:

– Is de schepen op de hoogte van dit steeds weerkerende probleem van de
kapotte liften in de Paul Henri Spaaklaan te Hoboken?

– Kan of is de schepen bereid om maximaal gebruik te maken van haar
invloed, teneinde tot een oplossing te komen voor deze toch wel bedroevende
problematiek?

– Is er eventueel al een oplossing uitgewerkt door de bevoegde diensten
om in afwachting van een definitieve oplossing de problematiek van de liften
terug te schroeven naar een strikt minimum?

– Wordt er op regelmatige basis gecommuniceerd met de bewoners?

– Verlopen deze gesprekken in een constructieve sfeer?

– Zijn er bepaalde vooruitzichten in het verschiet die aanleiding
kunnen geven tot een versnelde en definitieve oplossing?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...