Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. de plannen rond de omvorming van de Konijnenwei – BRC KJ 20 mei 21010


Naar ik mocht vernemen zijn er concrete plannen om binnenkort de Konijnenwei op het Zuid in Antwerpen om te toveren in een tienerwei.


De gronden gelegen langs de Singel en naast het nieuwe justitiepaleis zijn eigendom van de NMBS. Evenwel mag de stad deze gronden huren voor een symbolisch bedrag van duizend euro per jaar.


Naar verluidt zou er in de officiële documenten verwezen worden naar een stuk grond (Konijnenwei), waar het de bedoeling is een speel- en sportcentrum te vestigen voor tieners.


Er wordt tevens gedacht aan een doelgroep voor jongeren tussen 11 en 15 jaar. Dit is met name de doelgroep waarvoor er in Antwerpen nog te weinig ruimte aanwezig is.


Wat  hier vooral opvalt is dat de Konijnenwei midden in een zone ligt  waar eventuele gevaren vanuit verschillende hoeken kunnen komen.


Ik verwijs hier naar het drukke verkeer dat hier dagelijks voorbij komt en anderzijds de aanwezigheid van een spoorlijn.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het realiseren van een tienerwei op de locatie van de Konijnenwei?


– Werd er al onderzoek gevoerd naar bepaalde veiligheidsfactoren op de Konijnenwei? (druk verkeer en nabijheid spoorlijn)


– Welke sporten worden er bedoeld bij het inrichten van een sportcentrum?


– Wordt de toekomstige tienerwei door een omheining omgeven? (veiligheidsoverwegingen)


– Gaat men de aanplanting van struiken beperken tot een strikt minimum? (eventuele drugsoverlast)


– Is er door de bevoegde diensten aan gedacht om voldoende controle uit te voeren wanneer de tienerwei een feit zal zijn?


– Blijft er nog voldoende plaats over voor mensen met honden? (afgesloten hondenwei)


– Wordt er eventueel een drankkraam voorzien waar men frisdrank kan kopen?


– Gaat men strenge regels hanteren i.v.m. zwerfvuil? (rondslingerende blikjes, lege zakjes chips, enz.)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...