Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. de gevolgen voor de jeugddienst Hoboken door de vertraging of eventuele beeindiging van het project cultuur centrum Gravenhof

Momenteel zit het project cultureel centrum Gravenhof te Hoboken in een voorlopige of in het slechtste geval in een definitieve ijskast fase.De reden hiervoor is ons alom bekend.Door een aantal bezwaarschriften ingediend door een gedeelte van de buurtbewoners en recentelijk nog het beroep bij de Raad van State, is dit dossier momenteel in een fase beland waarbij voorlopig (?) de plannen in de spreekwoordelijke ijskast zijn geraakt.Dit houdt in dat ook de werkzaamheden stilgelegd zijn die er toe moeten leiden dat de jeugddienst Hoboken zijn vaste stek zou krijgen in het gerenoveerde kasteel Gravenhof.

De buurtbewoners die de bezwaarschriften hebben ingediend, hielden dus duidelijk geen rekening met het aspect jeugd en staarde zich blijkbaar blind op het project cultuur centrum Gravenhof.

Daarom dringen volgende vragen zich dan ook op:
– Is de schepen zich bewust van deze nieuwe ontstane situatie binnen het dossier Gravenhof?
– Heeft de schepen een alternatief achter de hand?
– Is er eventueel al gedacht aan een andere locatie voor de jeugddienst?
– Wat brengt de toekomst voor de jeugddienst wanneer zou blijken dat het project cultureel centrum niet zou doorgaan?
– Gaat dan de verhuis van de jeugddienst naar Gravenhof ook niet door?
– Gaat men op korte termijn iets doen aan de krappe behuizing van de jeugddienst?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...