Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. de betrokkenheid van de jeugddienst Hoboken in de zoektocht naar een eventuele nieuwe locatie – BRC KJ 25 februari 2010

Reeds in december 2009 stelde ik een vraag omtrent een eventuele alternatieve huisvesting voor de jeugddienst van Hoboken. De bevoegde schepen meldde me toen dat het nog steeds de bedoeling was dat de jeugddienst een nieuwe plaats zou krijgen in het Gravenhof. Door allerlei omstandigheden is deze verhuis echter niet zo zeker meer. De problematiek omtrent het Gravenhof is ons momenteel meer dan bekend. Ook en vooral door de onlangs verrassende ontwikkelingen binnen het dossier van het Cockerillhof dreigt de jeugddienst op deze locatie ook plaats te moeten ruimen.

Eén van de redenen hiervoor is dat de huisvestingscommissie de opdracht heeft gekregen om tegen eind 2010 een nieuwe locatie aan te duiden voor de jeugddienst van het district Hoboken indien, en ik citeer : " indien het cultuurcentrum op de site Gravenhof niet of niet tijdig gerealiseerd wordt ".
Als Hobokens vertegenwoordigd gemeenteraadslid vind ik dat men de jeugddienst best zou betrekken in de zoektocht naar een eventuele andere locatie.

Daarom dringen volgende vragen:

– Heeft de schepen weet van deze nieuwe evaluatie binnen het dossier van de verhuis van de jeugddienst Hoboken?
– Heeft de schepen eventueel al contact gehad met de huisvestingscommissie?
– Is er al zicht op een alternatieve locatie?
– Zijn de bevoegde diensten bereid de jeugddienst nauw te betrekken in de zoektocht naar een alternatieve locatie?
– Wordt er voor gezorgd dat een eventuele nieuwe locatie in het centrum van Hoboken gelegen zal zijn?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...