Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Peel i.v.m. personeelsbeleid evenementencel – BRC KH 21 april 2010

De laatste jaren is Antwerpen uitgegroeid tot een stad waar jaarlijks vele evenementen plaatsvinden. Bronnen maken gewag van een paar duizend events per jaar.


De eerlijkheid gebied hierbij te vermelden dat deze evenementen wel allemaal geen massa-evenementen zijn zoals b.v. de Bollekesfeesten en de Scheldeprijs om er maar een paar te noemen, maar ieder evenement vereist toch een opbouw en een afbraak.


In functie hiervan werd er een aantal jaren geleden overgegaan tot de oprichting van de "evenementencel" binnen het kader van het stadspersoneel.


Technisch stadspersoneel dat instaat voor het plaatsen en terug opruimen van de vlaggenmasten, de tenten, de podia, nadarhekken, tafels en stoelen, … werd hiervoor ingeschakeld.


M.a.w. deze cel is een onmisbare schakel, zonder dewelke het onmogelijk zou zijn om het etiket Antwerpen evenementenstad te kunnen behouden.


Aanvankelijk bestond de ploeg binnen deze cel uit ongeveer 100 medewerkers. Door verschillende redenen, mij onbekend, werd deze ploeg echter fel uitgedund. De laatste jaren verdwenen er ongeveer 30 personeelsleden, zodat ze nu nog maar met 63 medewerkers overblijven. Veel te weinig om behoorlijk te kunnen functioneren binnen deze cel.


Momenteel is men binnen de stad bezig een regeling uit te werken waarbij deze ploeg verplicht zal worden te werken in een systeem van wachtdienst met een permanentie van 24 op 24 uur. Week-end diensten inbegrepen.


Frappant hierbij is de vaststelling vanuit bepaalde kringen, dat men geen wachtvergoeding navenant zou krijgen, maar eerder een lage wachtvergoeding.


Door heel deze nieuwe situatie is men er in de stad blijkbaar in geslaagd om de motivatie van het personeel naar een nulpunt te drijven.


 


Daarom volgende vragen:


– Wat vindt de schepen over deze ontstane nieuwe situatie binnen de evenementencel?


– Klopt het dat het personeelsbestand van deze cel is teruggebracht van ongeveer 100 man naar 63 man?


– Kan men vanuit de stad niet zorgen dat deze cel terug met meer medewerkers aan het werk kan?


– Klopt het dat de personeelsleden van deze cel ook instaan voor het opladen van meubelen en het stockeren hiervan bij uitdrijving uit woningen?


– Klopt het dat men de gepresteerde uren binnen de nieuw opgerichte wachtdienst niet mag opsparen voor een verlofdag naar keuze, maar dat men verplicht wordt deze binnen de week te recupereren?


– Beseft men binnen de bevoegde diensten dat er door deze verlofmaatregel de daaropvolgende week een personeelstekort ontstaat, met alle gevolgen vandien voor de werkdruk van het aanwezige personeel?


– Kan men de wachtvergoeding voor het personeel tewerkgesteld binnen dit nieuwe systeem niet optrekken?


– Kan men geen andere regelingen uitwerken voor het stadspersoneel tewerkgesteld binnen deze dienst?


– Waarom mag materiaal dat opgeladen wordt na een event niet gebruikt worden voor een event dat ’s anderdaags 500 meter verder plaatsvindt?


– Kunnen de bevoegde diensten heel de organisatie van verhuis en terug opladen niet herbekijken?


 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...