Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. toestand en afbraak van Cockerillhof – BRC KR 18 januari 2010

Cockerillhof gelegen achteraan de Kapelstraat te Hoboken bevindt zich al langer in verregaande toestand van verkrotting.

Oorspronkelijk één van de kasteeltjes die Hoboken rijk is en was,is het nu verworden tot een bouwsel waar de tand des tijds zijn werk heeft gedaan!

Door allerlei omstandigheden is dit eertijds mooie kasteeltje verworden tot wat het nu is.

Het is dan ook met spijt in het hart dat we een stuk Hobokens patrimonium moeten laten teloorgaan!

EEn afbraak dringt zich op,en liefst zeer snel,daar het kasteeltje of wat er nog van overblijft,overgeleverd is aan blind vandalisme van een aantal onverlaten.

Echter omdat dit gebouw voorkomt op de V.I.O.E-lijst (lijst van Vlaams instituut voor Onroerend erfgoed),moet dit afbraakdossier eerst besproken worden met R.W.O. (Ruimtelijke ordening,Woonbeleid en onroerend goed).

 

Daarom volgende vragen:

 

– Kan de schepen mij zeggen wat de stand van zaken is binnen dit dossier?

– Heeft de A.G.Vespa (eigenaar van het pand),al een akkoord gekregen van R.W.O. om het gebouw af te breken?

– Kan men spoed zetten achter dit dossier gezien de ernstige staat van verval van het kasteeltje?

– Indien er een akkoord is met R.W.O.,gaat Vespa dan snel overgaan tot het indienen van een sloopdossier?

– Wat zijn de plannen van Vespa met de grond die overblijft na de sloop?

– Gaat de sloop van Cockerillhof geen problemen veroorzaken aan het vlak tegen het kasteeltje aanleunende unit van de jeugddienst van Hoboken? (gaan zij geen schade ondervinden)

– Wat met de telefoonlijnen die momenteel nog vanuit het Cockerillhof vertrekken naar de unit van de jeugddienst?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...