Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. stand van zaken dossier jeugdcentrum Kapelstraat – BRC KR 27 februari 2012

Vorige maand werd er een stedenbouwkundige bouwaanvraag
ingediend met betrekking tot een jeugdcentrum met verblijf te
Hoboken-Kapelstraat.

De eindtermijn tot indienen van bezwaarschriften werd
bepaald en is ondertussen reeds afgelopen op 9 februari 2012.

Dit dossier heeft nogal wat stof doen opzwaaien in en rond
de buurt van de Kapelstraat.

Eén van de redenen was volgens de plaatselijke handelaars
gevestigd in hogergenoemde straat dat zo een jeugdcentrum niet thuishoorde in
de toekomstige visie van een winkelstraat. Een visie waarbij reeds een
masterplan werd uitgewerkt vanuit de stad met als bedoeling de herwaardering
van de Kapelstraat als winkelstraat.

Vanuit de buurt zelf rees dan weer de vrees van de bewoners
dat de komst van dit centrum voor de nodige overlast zou gaan zorgen.

 

Daarom volgende
vragen:

 

– Kan de schepen mij zeggen wat de huidige stand van zaken is binnen
het kader van dit dossier?

– Kan de schepen mij zeggen hoeveel bezwaarschriften er zijn
binnengebracht in het kader van dit dossier?

– Gaat de stad rekening houden met de bezwaren en opmerkingen van de
handelaars en de bewoners uit de buurt?

– Gaan de bevoegde diensten deze aanvraag goedkeuren of niet
goedkeuren?

– Wanneer wordt hierover uitsluitsel gebracht?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...