Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. stand van zaken binnen het dossier domein Meerlenhof te Hoboken – BRC KR 20 april 2009

Het is reeds een hele periode windstil rond het dossier domein Meerlenhof met inbegrip van het kasteeltje gelegen te Hoboken. Kasteel Meerlenhof en zijn domein deed nochtans veel stof opwaaien door de verschillende akties die werden opgezet door de buurtbewoners i.v.m. het behoud van het domein. Waar men vanuit de stad oorspronkelijk het domein met inbegrip van het historisch kasteeltje, via Vespa wou verkopen aan een projectontwikkelaar, die er luxe-appartementen wou neerzetten, kon men uiteindelijk door langdurige akties vanuit de buurt deze denkpiste een halt toeroepen.

Een nieuwe en voor de hele buurt aanvaardbare oplossing diende zich aan. Het bedrijf Umicore eveneens gelegen te Hoboken zou het domein met inbegrip van het kasteeltje kopen.
Nu een hele tijd later zouden de kaarten weer anders liggen en doen er hardnekkige geruchten de ronde dat Umicore niet meer zou overgaan tot de koop van het domein en het kasteeltje. Daarom dringen volgende vragen zich op:

 • Wat is de huidige stand van zaken binnen het dossier Meerlenhof?

 • Is Umicore nog steeds vragende partij om het domein en zijn kasteeltje aan te kopen?

 • Indien wel, waarom duurt het dan zo lang voor de verkoop een feit is?

 • Indien niet, wat is hier dan de reden van?

 • Heeft men bij een eventuele niet verkoop aan Umicore al een andere denkpiste bewandeld in dit dossier? Bijvoorbeeld vanuit de stad een project opzetten?

 • Hoe zit het met het onderhoud van het kasteeltje?

 • Hoe lang gaat men het kasteeltje nog laten verkommeren, alvorens het rijp is voor de sloop?

 • Heeft de stad nog op regelmatige basis kontakt met de bewoners rond het domein i.v.m. de problematiek omtrent de toekomst van het domein en zijn kasteeltje?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...