Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. de capaciteit van de parking sporthal Sorgvliet te Hoboken – BRC KR 22 februari 2010

Sporthal Sorgvliet gelegen te Hoboken beschikt over een grote capaciteit voor wat betreft het parkeren van voertuigen. Echter op sommige momenten voldoet deze parking niet en is ze door omstandigheden volzet, wat soms aanleiding kan geven tot problemen. Deze problemen ontstaan op regelmatige basis wanneer er in sporthal Sorgvliet een belangrijke sportmanifestatie plaatsvindt tegelijkertijd met een evenement op het grondgebied van het nabijgelegen Fort 8. Sommige van deze activiteiten trekken ook veel volk en vanuit het fort stuurt men dan ook veel voertuigen naar de parking van de nabijgelegen sporthal. Zoals wij allemaal weten heeft de de sporthal haar grote capaciteit van parkeren nodig vermits hier wekelijks verschillende topploegen binnen de zaalsporten hun thuiswedstrijden spelen.

We spreken hierover handbalploegen, zaalvoetbalploegen, volleybalploegen en noem maar op! Deze ploegen brengen dan ook wekelijks veel volk op de been.
Vaak is dan de parking volzet met bussen en voertuigen van supporters die van heinde en ver komen.

Het is dan ook spijtig te moeten vaststellen dat wanneer er dan nog eens tegelijkertijd een evenement plaatsvind op de gronden van Fort 8, er zich belangrijke problemen kunnen voordoen met parkeren van voertuigen.

N
ochtans zou er een groot gedeelte van deze problemen kunnen opgelost worden wanneer men de beschikbare parkeerruimte op het grondgebied van Fort 8 nuttiger en evidenter zou invullen. Wat men zeker vanuit Fort 8 niet zou mogen doen is voertuigen bestemd voor evementen die plaatsvinden op Fort 8 door te sturen naar de parking van Sporthal Sorgvliet.

Daarom volgende vragen:

– Heeft de schepen weet van de problemen die zich regelmatig voordoen op de parking van Sporthal Sorgvliet? ( volzet ).
– Worden de beschikbare plaatsen op het grongebied van het nabijgelegen Fort 8 wel nuttig en evident ingevuld?
– Kunnen de bevoegde diensten niet onderzoeken of de capaciteit van het aantal parkeerplaatsen op Fort 8 niet kan opgetrokken worden?
– Is de schepen bereid een oplossing aan deze toch wel ernstige parkeer problematiek te geven?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...