Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor het terrein Kapelstraat 21-35 te Hoboken – BRC KR 23 januari 2012

 Onlangs mocht ik
vernemen dat er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd met
betrekking tot het terrein gelegen, Kapelstraat 21-35, te Hoboken, en
kadastraal bekend ( afd.37 ), sectie C nr. 313N.

Het betreft hier een aanvraag tot verbouwen van een
handelspand ( voorheen Spullenhulp ), tot jeugdcentrum met verblijf.

Indachtig het zogenaamde Masterplan voor Hoboken, waarin
gewag wordt gemaakt van de herwaardering van het centrum van Hoboken, stel ik
me vragen over de geloofwaardigheid van dit plan.

 

Daarom volgende
vragen:

 

– Hoe kijkt de schepen aan tegen deze aanvraag?

– Horen zulke aanvragen wel in de visie over de heraanleg van het
winkelcentrum van Hoboken? (zie Masterplan)

– Zijn de bevoegde diensten zich bewust dat een jeugdcentrum met verblijf
niet thuishoort in de visie van de heropwaardering van de Kapelstraat als
winkelstraat? (imagoverlagend)

– Kan de schepen mij zeggen of er eventueel al bezwaarschriften zijn
toegekomen bij de bevoegde diensten? (aantal + inhoud)

– Gaat men vanuit dit stadsbestuur de mogelijkheid overwegen om deze
aanvraag te weigeren?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...