Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Turan i.v.m. de komst van een jeugdcentrum met verblijf te Hoboken – BRC KJ 26 januari 2012

 Onlangs werd er een
stedenbouwkundige aanvraag ingediend met als doel het verbouwen van een
handelspand tot jeugdcentrum met verblijf.

De locatie is gelegen in de Kapelstraat 21-35 te Hoboken, de
locatie waar voorheen de organisatie Spullenhulp onderdak had. Deze locatie
ligt dus midden een woonbuurt en bovendien in een winkelstraat pal in het hart
van Hoboken.

In januari 2011 werden er reeds pogingen ondernomen door de
" Unie van Islamitische Culturele Centra in België ", om op dezelfde
locatie een centrum op te richten, waarbij de oprichting van een Koranschool
centraal zou staan.

Bedoeling toen was dat jongeren na schooltijd hun huiswerk
zouden maken in dit centrum, om dan nadien aan allerlei activiteiten deel te
nemen ingericht door dit centrum.

Nu een jaar later worden er concrete plannen op tafel gelegd
om op hogernoemde locatie een jeugdcentrum met verblijf in te richten.

Verschillende bronnen maken gewag dat het hier vooral zou
gaan om het verblijf van probleemjongeren te organiseren.

 

 Daarom volgende vragen:

 

– Heeft de schepen weet van de plannen om een jeugdcentrum met verblijf
in te richten in Hoboken?

– Kan de schepen mij zeggen wie dit centrum zal leiden?

– Kan de schepen mij zeggen of het hier gaat om een jeugdcentrum waar
vooral probleemjongeren zullen verblijven?

– Is er bij de bevoegde diensten al onderzocht of de aanvrager met name
iemand van Turkse origine en woonachtig in Antwerpen, in opdracht werkt van een
bepaalde organisatie?

– Vindt de schepen de gekozen locatie geschikt voor zulk een
jeugdcentrum met verblijf

– Wordt er rekening mee gehouden dat deze locatie zich bevindt midden
een woonbuurt en pal in een winkelstraat?

– Klopt het dat in dit jeugdcentrum een Koranschool centraal zou staan?

– Beseffen de bevoegde diensten dat de opvang van probleemjongeren in
een jeugdcentrum met verblijf bepaalde gevaren inhouden voor de openbare orde?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...