Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. wateroverlast in de kelders binnen de wijk Moretusburg – BRC KR 1 maart 2012

 Door het intreden van
de dooi liepen er onlangs in de wijk Moretusburg, meer bepaald de
Scheldevrijstraat te Hoboken, een aantal kelders onder water.

Reeds in januari en september 2008 ondernam ik hieromtrent
een aantal initiatieven in de vorm van een mondelinge en een informatieve
vraag.

Toen reeds rezen er volgens bepaalde bronnen vermoedens die
verwezen naar de saneringswerken gestart in 2007 naar aanleiding van de
historische vervuiling van het bedrijf Umicore Hoboken. Men vermoedde dat deze
saneringswerken de aanleiding zouden kunnen zijn van de wateroverlast waarvan
de bewoners in de Scheldevrijstraat het slachtoffer werden.

Verschillende bronnen wezen toen ook al in de mogelijke
richting van de firma Aquafin die naar aanleiding van de sanering nieuwe
rioleringswerken startte, en de firma Heymans die de saneringswerken uitvoerde.

 

Daarom volgende
vragen:

 

– Heeft de schepen weet van de nog steeds wederkerende wateroverlast
waarvan de bewoners het slachtoffer zijn? (o.a. ondergelopen kelders)

– Heeft men destijds een mogelijke schuldige kunnen aanduiden
verantwoordelijk voor de wateroverlast?

– Werden er in 2008 bijkomende onderzoeken uitgevoerd die kunnen
aantonen door wie deze wateroverlast werd veroorzaakt?

– Onlangs verscheen er een gerechtsdeskundige bij één van de bewoners.
Hebben de bevoegde diensten hier weet van?

– Hebben de bevoegde diensten hier eventueel een verslag van
toegestuurd gekregen?

– Door wie werd deze gerechtsdeskundige aangesteld?

– Gaat de stad als nog een nieuw onderzoek voeren naar de ware toedracht
van deze wateroverlast?

– Gaat de stad de bewoners aanschrijven met een duidelijke verwijzing
naar de werkelijke reden van deze steeds wederkerende waterellende?

– Worden de klachten van de bewoners ernstig genomen?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...