Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. vervuilde grond Moretusburg in de omgeving Scheldevrijstraat – BRC KO 16 september 2010

In juni 2010 werd er tijdens werkzaamheden in de tuinen bij een aantal bewoners allerlei afval gevonden in de nieuw aangevoerde grond naar aanleiding van de doorgedreven saneringsoperatie die Moretusburg drie jaar geleden te beurt viel.


De bewoners die tot deze verontrustende vaststelling kwamen zijn allen woonachtig in de Scheldevrijstraat te Hoboken-Moretusburg.


Bovendien kampen dezelfde bewoners nog steeds met ernstige wateroverlast in zowel de tuin als de kelder. Deze waterlast is ook een gevolg van de saneringsoperatie.


Nog volgens een aantal inwoners woonachtig op Moretusburg is de sanering van de historisch bevuilde gronden door het nabijgelegen bedrijf Umicore, een maat voor niks gebleven.


Reeds in 2008 stelde ik binnen de schoot van deze gemeenteraad twee informatieve en één mondelinge vraag specifiek gericht op hogergenoemde problematiek.


Wij zijn nu 2010, en de perceptie leert ons dat ondanks deze vragen nog steeds een aantal inwoners van Moretusburg te kampen hebben met ofwel wateroverlast ofwel vuile aangevoerde grond!


Nochtans werd volgens OVAM de nieuwe toplaag die is aangevoerd telkenmale geanalyseerd door het onafhankelijk studiebureau voor milieuonderzoek TEC (Terra Engineering & Consultancy).


Persoonlijk deel ik de mening van de bewoners, en durf dan ook na een bezoek ter plaatse openlijk mijn twijfels betonen. Nu een aantal jaren later is de tijd gekomen dat er eindelijk met zekerheid moet aangetoond worden vanuit de verantwoordelijke diensten die instaan voor deze saneringsoperatie, dat er wel degelijk nieuwe en zuivere grond werd aangevoerd in de tuinen!


 


Daarom volgende vragen:


– Is de schepen op de hoogte over deze nieuwe ontwikkeling betreffende de vervuilde gronden op Moretusburg? ( voornamelijk tuinen Scheldevrijstraat).


– Is er al kontakt geweest met betrokken bewoners wonende in de Scheldevrijstraat 85, 87, 89 ?


– Is er reeds kontakt geweest met OVAM naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen?


– Is er al onderzoek gevoerd op de aangevoerde grond van betrokkenen? ( zuiverheidgraad ).


– Waarom kwam milieuwacht ondanks telefonisch contact niet ter plaatse? ( meermaals contact ).


– Zou het kunnen dat er een fout is gebeurt in de grondverzetregeling, en werd daardoor slechte grond aangevoerd?


– Is de stad bereid om druk te zetten op de verantwoordelijke diensten die instaan voor het saneringsproject, teneinde tot een definitieve en voor iedere partij aanvaardbare oplossing te komen?


– Is er na dit incident reeds contact geweest vanuit de stad en het district naar de betrokken bewoners toe?


– Werd er al contact opgenomen met de diensten van de NMBS, teneinde hen op hun plichten te wijzen i.v.m. het regelmatig schoon maken van de gracht gelegen langs de spoorlijn, gracht die onder hun verantwoordelijkheid valt? ( verwijs naar wateroverlast ).

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...