Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. veiligheidsvoorschriften vuilniswagens BRC KO 15 september 2011

Onlangs raakte een werkman van de dienst Stadsreiniging
geklemd in de installatie van een vuilniswagen.Het ongeval gebeurde tijdens een
middernachtophaling op de Turnhoutsebaan.Op een bepaald moment blokkeerde de
kantelarm waarmee het afval uit de vuilcontainers wordt gekieperd.

Naar ik mocht vernemen was dit tijdens de dienst al een paar
keer eerder voorgevallen. Telkens hadden de werknemers de blokkering kunnen
vrijmaken. Deze keer echter liep het verkeerd en klom één van de arbeiders op
de vrachtwagen om één geblokkeerde container los te krijgen. Op dat moment kwam
de kantelarm in beweging met als gevolg dat de arbeider in kwestie met de voet
geklemd raakte!

 

Daarom volgende
vragen:

 

 In welke mate worden de
vuilniswagens alvorens uit te rijden gecontroleerd of getest?

 Worden er op regelmatige basis
onderhoudsbeurten aan de wagens gepland?

 Hoe zit het met de veiligheidsvoorschriften
naar de arbeiders toe?

 Krijgen zij voldoende opleiding
naar veiligheid toe?

 Hoe gaat men er voor zorgen dat
zulke ongevallen in de toekomst kunnen worden vermeden?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...