Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. stand van zaken schooltje De Vlinder Moretusburg – BRC KO 19 mei 2009

Twee jaar geleden kwam het schooltje De Vlinder, gelegen in de wijk Moretusburg, volop in het nieuws. Er was immers sprake van een mogelijke verhuis naar een andere, minder ongezonde locatie.

Europa legde destijds – terecht – bijzonder strenge normen op m.b.t. de maximaal toegelaten loodwaarden in het bloed van kinderen.

Het schooltje De Vlinder kreeg bijzonder veel aandacht, omdat het zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt van een bedrijf, wat op het randje zweeft van de maximaal toegelaten emissienormen, nl.
de non-ferro gigant Umicore.

Ondanks alle maatregelen welke Umicore gedurende de laatste jaren trof (waaronder de doorgedreven saneringsoperatie van heel de wijk Moretusburg), blijft hier toch een reëel gezondheidsrisico bestaan voor leerlingen van De Vlinder.

De waarheid gebiedt ons om toe te geven dat de gemeten loodwaarden inmiddels daalden. Niettegenstaande dit feit nopen de strenge Europese normen Umicore om – samen met de stad Antwerpen – verder naar mogelijke alternatieven te zoeken voor dit probleem. Eventueel zou het schooltje op veilige afstand van het bedrijf kunnen heropgebouwd worden.

Toch mogen wij niet ter plaatse blijven trappelen. Het Vlaams Belang ziet het dan ook als zijn plicht, om een aanvaardbare oplossing voor dit probleem af te dwingen.

Reeds in mei 2007 werd de vraag gesteld of er een mogelijkheid bestond om het schooltje De Vlinder naar een andere locatie, zo dicht mogelijk bij Moretusburg, te verplaatsen.

Daarom dringen volgende vragen zich op:

  • Wat is de huidige stand van zaken binnen dit dossier?

  • Heeft de stad nog contact met Umicore omtrent een alternatieve oplossing voor De Vlinder?

  • Is er ondertussen al onderzocht of de site van het voormalige Cockerillhof in aanmerking kan komen als alternatief?
  • Staf Wouters
    Gemeenteraadslid

    Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...