Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. sneeuwvrij maken van stoepen overheidsgebouwen – BRC KO 21 januari 2009

Iedereen wordt verplicht om zijn stoep sneeuw-en ijsvrij te maken. Dit staat zo ingeschreven in de gemeente-of politiecodex.

Als men spreekt van iedereen dan bedoelt men daarbij ook de stoepen van de overheidsgebouwen.

Openbare besturen moeten hierin zeker het voortouw nemen,en het goede voorbeeld geven. Dit noemt men voorbeeldgedrag!

Spijtig genoeg moet ik ondanks verschillende tussenkomsten binnen deze gemeenteraad in het verleden aangaande deze problematiek,vaststellen dat de stad de sneeuw op de stoepen voor haar gebouwen gewoon laat liggen.

Men kon dus na de sneeuwstormen van eind 2009 geen merkbare verbetering vaststellen!

Daarom volgende vragen:

– Wat is de reactie van de schepen op deze problematiek?

– Wat gaat de schepen hiertegen ondernemen?

– Wat is de reden dat de stad haar verplichtingen niet nakomt? ( stoepen sneeuw-en ijsvrij maken ).

– Kan de stad bij een volgende winterprik geen grootschalige campagne opstarten,waarbij eerst en vooral de stad in deze campagne het goede voorbeeld geeft met betrekking tot het sneeuw-en ijsvrij maken van stoepen voor haar eigen gebouwen? ( via pers,radiospotjes,folders enz. ).

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...