Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. sneeuwruimen en ijsvrij maken van stoep.

De onverwacht hevige sneeuwval en de daaropvolgende extreme vrieskou die ons in het begin van het nieuwe jaar teisterde, zorgde op sommige plaatsen voor serieuze problemen op de stoepen.

Het politiereglement stipuleert dat iedere bewoner de stoep voor zijn of haar woning sneeuw en ijsvrij dient te maken.

Ondanks talloze oproepen in de media verzaken nog steeds velen aan deze plicht.

Nochtans kan men serieus in de problemen raken wanneer een voetganger valt op de stoep en blessures oploopt.  Men kan verantwoordelijk worden gesteld en riskeert buiten een fikse boete van 250,- € ook nog eens om op te draaien voor eventuele medische kosten van het slachtoffer.

Opgedreven controles van wijkagent en/of beëdigde ambtenaren dringen zich op.

Daarom volgende vragen:

  • Is de schepen zich bewust van deze problematische toestand?

  • Kan hieromtrent vanuit de stad een campagne gevoerd worden teneinde de bewoners van onze stad op hun plichten te wijzen?

  • Kunnen controles opgevoerd worden teneinde overtreders op te sporen (er wordt vooral gedacht aan het inzetten van wijkagenten en beëdigde ambtenaren)?

  • Kunnen bewoners eventueel terecht bij bevoegde diensten om strooizout op te halen?

  • Zorgt de stad bij wijze van voorbeeldgedrag ook voor ijs en sneeuwvrije stoepen, daar waar zij zelf verantwoordelijk is?


  • Staf Wouters
    Gemeenteraadslid

    Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...