Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. sanering gronden Vinkenvelden en Nachtegalenhof te Hoboken – BRC KO 19 mei 2009

Nu de saneringsoperatie naar aanleiding van de historisch verontreinigde gronden door het bedrijf Umicore op Moretusburg en Hertogvelden voltooid is, dient zich een andere sanering aan, namelijk deze van de wijken Vinkenvelden en Nachtegalenhof.

Hier zou meer specifiek de zone Jozef de Costerlaan en de Paul Henri Spaaklaan in aanmerking komen.

In juni 2007 kregen de bewoners van deze buurten hieromtrent een schrijven van OVAM en Umicore in de bus.
In dit schrijven werd aangekondigd dat er door de firma TEC bodemonderzoeken zouden worden uitgevoerd teneinde na te gaan of er sanering van de tuinen nodig was. Ook zou er in juni 2007 een infovergadering hebben plaatsgevonden voor de betrokken bewoners.

Ondertussen zouden – naar ik mocht vernemen – resultaten bekend zijn van de bodemonderzoeken en zou er op heel wat percelen overgegaan worden tot sanering.

Verder mocht ik vernemen dat men in de eerste fase van het onderzoek en de sanering zit.  In een volgende fase zouden nog andere percelen onderzocht worden.  Ook deze zouden eventueel in aanmerking komen voor sanering.

Daarom dringen volgende vragen zich op:

 • Kan de schepen mij zeggen wat momenteel de stand van zaken is binnen dit dossier?

 • Over hoeveel percelen spreekt men, wanneer men tot sanering overgaat?

 • Zijn de resultaten zoals hierboven aangehaald reeds bekend? Wat is de uitslag?/li]
 • Is hierover reeds gecommuniceerd met het district?

 • Wanneer wordt er overgegaan tot sanering? Gaat men naar analogie met de wijken Moretusburg en Hertogvelden over tot het geven van regelmatige infosessies naar de betrokken inwoners toe?

 • Kan de schepen mij meedelen op welk tijdstip de sanering zal starten, en wanneer ze zal afgelopen zijn?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...