Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. protest tegen milieuaanvraag Smulders Projects Belgium n.v. – BRC KO 2O oktober 2011

 Zeer onlangs werd er
bezwaar aangetekend tegen de milieuvergunningsaanvraag ( met dossiernummer AN
2011/540/1B ) van Smulders Projects Belgium n.v., gelegen te Leo Bosschaartlaan
20, te 2660 Hoboken.

In mei 2008 heeft de Vlaamse Gemeenschap de door de
Provincie goedgekeurde milieuvergunning gewijzigd door er twee bijzondere
voorwaarden aan toe te voegen. Ten laatste binnen de twee jaar na het verlenen
van de vergunning dienden alle noodzakelijke maatregelen te worden nageleefd
inzake geluid en emissies.Tot op heden, en wij zijn nu oktober 2011 voldoet het
bedrijf nog steeds niet aan de reglementering.

Daarom volgende
vragen:

Kan de schepen mij zeggen wat de huidige stand van zaken is binnen dit
gevoelige dossier?

Gaat de schepen ingrijpen om eventuele bepaalde vergunningen te laten
intrekken?

Hoever gaat men dit bedrijf nog zijn gangetje laten gaan inzake
constante overtredingen van de milieuwetgeving?

Bestaat de mogelijkheid er niet om vanuit deze stad een sluiting van
het bedrijf te overwegen?

Beseffen de bevoegde diensten voldoende dat de volksgezondheid in heel
de nabije buurt van het bedrijf in gevaar komt of er zelfs al is?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...