Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. plaatsing peukenzuil – BRC KO 15 december 2011

Onlangs is men in Antwerpen van start gegaan met een
proefproject omtrent zogenaamde peukenzuilen.

Vijftien cafés hebben bij wijze van proef zo een peukenzuil
gekregen.

Een lovenswaardig initiatief dat zou moeten bijdragen dat
cafégangers die sinds de invoering van het rookverbod in cafés naar buiten
moeten gaan, hun peuken niet meer achteloos op de grond zouden werpen.

Hopelijk wordt dit proefproject snel geëvalueerd en worden
de eventueel nieuwe bijsturingen uitgevoerd i.v.m. de grootte en
doeltreffendheid van deze peukzuilen.

Daarom volgende
vragen:

– Waarom startte men dit proefproject in vijftien cafés en niet over
heel het grondgebied van de stad de districten inbegrepen?

– Indien dit proefproject aanslaat gaat men dit dan begeleiden met een
campagne?

– Hebben de bevoegde diensten al een eerste evaluatie kunnen maken
omtrent de diameter van deze zuilen? (opening voor de peuken is aan de kleine
kant.)

– Wanneer de peukenzuilen een feit zullen zijn, gaat men dan strenger
optreden tegen cafégangers die hun peuken in de toekomst nog op de grond
werpen?

– Worden de cafés, met name de eigenaars ook betrokken bij de evaluatie
van dit project?

Staf Wouters.
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...