Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. onkruid wieden door OCMW-steuntrekkers – BRC KO 16 september 2010


Naar ik vernam zou de stad Antwerpen ter overweging nemen om OCMW-steuntrekkers te verplichten het onkruid in de straten te wieden.


Eén van de redenen zou zijn dat men deze maatregel wil invoeren uit praktische noodzaak. Immers vanaf 2015 wordt het verboden om onkruid in de straten aan te pakken met pesticiden, waardoor men vanuit de stad dreigt in nood te komen met mankracht om al het onkruid in de straten te bestrijden.


Daarom vind men vanuit het kabinet van schepen Lauwers dat de hulp van OCMW-steuntrekkers meer dan welkom zou zijn.


Voorlopig wil men nog niet gezegd hebben of de steuntrekkers echt verplicht zullen worden om deze taak uit te voeren.


Wettelijk zou er alvast geen probleem bestaan, omdat elk gemeentebestuur autonoom kan en mag beslissen op welke manier het OCMW-steuntrekkers aanmaant om te werken.


Vanuit het kabinet van schepen Lauwers zou men bezig zijn een werkgroep samen te stellen, een werkgroep die reeds een eerste maal bijeenkomt in de maand september.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Wat is de stand van zaken momenteel binnen deze werkgroep met betrekking tot de intentie om steuntrekkers in te schakelen bij het wieden van onkruid?


– Wie maakt er deel uit van deze werkgroep?


– Hoeveel tekort aan mankracht zal er ontstaan na de invoering van het verbod van pesticiden?


– Kan men niet ter overweging nemen om eventueel een deel van de steuntrekkers een job aan te bieden bij de dienst groen na een proef en inloopperiode? ( voordeel dat er mankracht bijkomt en een aantal OCMW-steuntrekkers minder ).


– Gaat men de OCMW-steuntrekkers verplichten onkruid te wieden? Of gaat men deze maatregel op vrijwillige basis invoeren?


– Zijn er al besprekingen gevoerd met het OCMW?


Zo ja, wat is hier dan de stand van zaken?


 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...