Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. nieuwe ontwikkelingen vervuilde grond op Moretusburg – BRC KO 16 december 2010

Ongeveer 3 maanden geleden stelde ik binnen deze commissie een informatieve vraag omtrent mogelijke onzuivere grond op Moretusburg. Deze vraag werd gesteld in het kader van de grondige saneringsoperatie die Moretusburg te beurt viel.


Een aantal bewoners uit de Scheldevrijstraat deden de vaststelling na werkzaamheden in hun tuin dat de nieuwe aangevoerde en zogenaamde zuivere grond een sterke petroleum geur vertoonde.


Nochtans werd de nieuw aangevoerde volgens OVAM grondig geanalyseerd door een onafhankelijk studiebureau.


In de districtsraad van Hoboken werd er daarom een bijkomende vraag gesteld door een lid van mijn partij.


De voorzitter van de districtsraad gaf in zijn antwoord op deze vraag toe dat onderzoek heeft uitgewezen dat de aangevoerde grond inderdaad niet zo zuiver was!


Nochtans kreeg ik op de commissie milieu hier steeds te horen wanneer ik een vraag indiende over de zogenaamde vervuilde grond, dat er niets aan de hand was met de nieuw aangevoerde grond.


Daarom volgende vragen:


– Blijft de schepen bij zijn standpunt dat de aangevoerde grond in sommige tuinen gelegen in de Scheldevrijstraat zuivere en niet vervuilde grond is?


– Heeft de schepen weet van plotse nieuwe ontwikkelingen na onderzoek van de aangevoerde grond?


– Werd er al contact opgenomen met OVAM na deze recente ontwikkelingen?


– Gaat men de onzuivere grond in bepaalde tuinen gelegen in de Scheldevrijstraat eventueel terug afgraven en vervangen door deze keer zuivere grond?


– Werd er na de recente ontwikkelingen reeds contact opgenomen met de bewoners, enerzijds door de stad of anderzijds door Ovam?


– Ondertussen werd er vanuit het district geopperd dat er een fout is gebeurt in de grondverzetsregeling. Werd deze stelling reeds onderzocht?


– Wat is de huidige stand van zaken momenteel?


– Wanneer krijg ik definitief uitsluitsel omtrent de kwaliteit van de aangevoerde grond? Met name specifiek de grond in bepaalde tuinen gelegen in de Scheldevrijstraat?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...