Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m.mogelijke vergissing bij het plaatsen van verkeersbord in de Augustijnenstraat, gelegen in de Antwerpse Sint-Andries wijk BRC KO 25 maart 2010In de Augustijnenstraat schrok men wel even toen bleek dat hun straat plots een laad- en loszone werd.


Vele Antwerpenaren weten dat er in de Antwerpse wijk Sint-Andries een nijpend tekort bestaat aan parkeerplaatsen. Juist om deze reden schrokken de inwoners van de Augustijnenstraat van de aanwezigheid van werkmannen die er verkeersborden kwamen hangen voor een laad- en loszone.


Opmerkelijk is dat er in hogergenoemde straat maar veertien parkeerplaatsen zijn voor zeventig wagens. Door deze borden wordt parkeren nu verboden van maandag tot en met zaterdag tussen 9uur en 18uur. De zone kwam er op vraag van een handelaar in de Muntstraat.


De bewoners werden hier trouwens nooit over ingelicht. Na een klacht bij het Antwerpse parkeerbedrijf valt men uit de lucht en staat men voor een raadsel.


Geconfronteerd met deze klacht is de woordvoerder van deze dienst direct ter plaatse gaan kijken. Volgens GAPA is er een reglementaire laad- en loszone voor de huisnummers 3 en 5.


Alleen het verkeersbord aan huisnummer 29 is een raadsel. Men heeft beloofd om zo snel als mogelijk een onderzoek te voeren en zo uit te zoeken wat hier is gebeurd.


Vanuit GAPA  wordt er echter aan de bewoners de raad gegeven  om toch maar rekening te houden met de verkeersborden.


De huidig ontstane verkeerssignalisatie moet gerespecteerd worden, ook al gaat het nog volgens de woordvoerder van GAPA om een mogelijke vergissing.


 


Daarom volgende vragen:


– Kan de schepen mij zeggen of er een vergissing is gebeurd in de Augustijnenstraat?


– Wie is hier verantwoordelijk voor de eventuele vergissing?


– Indien er een vergissing zou gebeurd zijn, gaat men dan snel over naar de rechtzetting hiervan?


– Waarom werden de bewoners vanuit de stad nooit ingelicht?


– Gaat men vanuit de stad nog contact opnemen met de bewoners teneinde hen te informeren omtrent de ontstane problematiek?


– Indien er een vergissing in het spel is, gaat men dan deze nieuw ontstane toestand niet te lang en nodeloos rekken?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...