Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. mogelijke geurhinder ontstaan en afkomstig van Petroleum Zuid – BRC KO 25 maart 2010Zoals wij allemaal via de krant mochten vernemen, hebben de inwoners van de naburig gelegen gemeente Burcht last van extreme geurhinder.


De vermoedelijke boosdoener is de site van Petroleum Zuid. Op sommige momenten hangt er in Burcht een indringende petroleumgeur,die zelfs waar te nemen valt tot in de woonkamers van de Burchtenaren.


Het laat zich dan ook raden welke impact dit heeft op de leefbaarheid van de inwoners.


De plaatselijke burgemeester van Zwijndrecht-Burcht, namelijk Willy Minnebo bevestigt dat er veel bewoners met het probleem worden geconfronteerd. De vele klachten die de laatste weken binnenkwamen bij het gemeentebestuur van Burcht-Zwijndrecht bevestigen dit.


Vooral mensen die in de buurt wonen van de kerk, gelegen aan de Scheldedijk, hebben het meeste last. De gedachte en het vermoeden leeft dan ook dat de geurhinder zijn oorsprong vindt bij het lossen van schepen op Petroleum Zuid.


 


 


Daarom volgende vragen:


– Is de schepen op de hoogte van deze geurhinder?


– Werd er al contact opgenomen met de bevoegde diensten, namelijk de Antwerpse milieudienst?


– Wat zijn de eventuele bevindingen van deze dienst?


– Zijn er op korte termijn oplossingen te verwachten?


– Klopt het dat een eventuele oorzaak te zoeken is tijdens het lossen van schepen aan Petroleum Zuid?


– Indien Petroleum Zuid de veroorzaker zou zijn van de geurhinder gaat men dan verwijzen naar de verantwoordelijkheid die men hier draagt?


– Gaat men dan de vervuiler met name Petroleum Zuid en zijn bedrijven daar gelegen opdringen om dringend naar oplossingen te zoeken, zodat de oorzaak van de geurhinder verdwijnt?


– Is er vanuit de stad al contact opgenomen met de bedrijven daar gelegen? Bedrijven die veelvuldig geconfronteerd worden met het lossen van schepen?


– Wat is hier eventueel het resultaat van? Hebben zij reeds een oorzaak kunnen vinden  die aanleiding zouden kunnen zijn voor het probleem van de geurhinder?


– Heeft het misschien iets te maken met defecte apparatuur, die gebruikt worden voor het lossen van de schepen?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...