Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. levensgevaarlijke situatie voor voetgangers ter hoogte van winkelcentrum "Den Tir " – BRC KO 16 september 2010Op de Sint-Bernardsesteenweg deed zich op maandag 30 augustus jongstleden een ernstig ongeval voor. Een jonge moeder en haar kindje werden er aangereden bij het oversteken van de straat door een auto die in de richting van de Kolonel Silvertoplaan reed.


Het ongeval deed zich voor op het kruispunt van de Abdijstraat met de Sint-Bernardsesteenweg in de directe nabijheid van winkelcentrum " Den Tir ".


In 2009 overleefde een 73-jarige buurtbewoner het niet toen hij na een bezoek aan hogergenoemd winkelcentrum bij het oversteken van de straat werd gegrepen door een bus.


Deze twee voorbeelden beklemtonen hoe gevaarlijk de situatie op deze plaats is voor voetgangers die het winkelcentrum verlaten en richting Abdijstraat de straat willen oversteken.


Idem dito voor de mensen die een bezoek willen brengen aan de winkelgalerij en komende vanuit de Abdijstraat.


Reeds in 2007 richtte ik een schriftelijke vraag naar de bevoegde schepen teneinde aandacht te vragen naar de levensgevaarlijke situatie die hier bestond.


Toen ook vroeg ik reeds om in te grijpen vooraleer er zich ernstige ongevallen zouden voordoen op deze plaats.


Nu drie jaar later waarbij we reeds één dode mochten betreuren, en zopas een zeer zwaar ongeval waarbij één van de slachtoffers, namelijk een jonge moeder van 27 nog steeds vecht voor haar leven, is er nog steeds geen bereidheid gevonden om in te grijpen op deze toch wel levensgevaarlijke ontstane situatie!


Steeds luider klinkt de roep om vanuit de bevoegde diensten van de stad in te grijpen, teneinde de toestand op deze plek om te buigen naar een veilige toestand, waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruiker in dit geval de voetganger opperste prioriteit zou krijgen.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Zijn de bevoegde diensten van de stad eindelijk overtuigd dat na een halsstarrige weigering om de toestand te herbekijken, nu toch bereid om in te grijpen ? (zie schriftelijke vraag van december 2007)


– Kan men vanuit de bevoegde diensten geen onderzoek voeren en bekijken of er eventueel geen extra voorzieningen kunnen getroffen worden die ertoe zouden bijdragen dat voetgangers op deze plek veilig de straat kunnen oversteken?


– Kan er niet overwogen worden om ter hoogte van het winkelcentrum een zebrapad te voorzien in combinatie met een Bi-flasch die aangeeft dat dit een drukke oversteekplaats is voor voetgangers, en dit langs beide zijden van de straat ?


– Kan men als directe maatregel op zeer korte termijn geen zone 30 invoeren op de Sint-Bernardsesteenweg ?


– Is er vanuit het kabinet van de bevoegde schepen de bereidheid om na zoveel menselijk leed, in te grijpen teneinde deze levensgevaarlijke situatie om te buigen naar een veilige situatie voor de talrijke voetgangers die hier dagelijks de weg oversteken richting " Den Tir ", en omgekeerd richting Abdijstraat ?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...