Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de problematiek Hydepark te Hoboken – BRC KO 26 januari 2012

 De opgestarte
werkzaamheden (saneringsoperatie) op de gronden van het Hydepark gelegen te
Hoboken lijken meer en meer op een fiasco uit te draaien.

Momenteel zijn de reeds opgestarte werken al een tweetal
maanden stilgelegd. Spijtig genoeg werd er met de buurt niet gecommuniceerd
omtrent de reden van deze stop.

Nog in hogergenoemd park werden eind vorig jaar ongeveer 288
sterk waterzuigende bomen (populieren e.d.) verwijderd. Er werd eveneens een
beek, aangesloten op de riolering, dichtgegooid. Als gevolg hiervan kan het
opstijgend grondwater en rioolwater niet meer afgevoerd worden.

 

Daarom volgende
vragen:

 

– Kan de schepen mij zeggen waarom de opgestarte werkzaamheden in het
Hydepark zijn stilgelegd?

– Wordt er snel werk gemaakt van het terug aansluiten van de
natuurlijke beken aan de riolering, zodat verdere wateroverlast voor de buurt
kan vermeden worden?

– Kan de aangestelde firma die deze werken opstartte in gebreke gesteld
worden i.v.m. de reeds uitgevoerde werken?

– Wie gaat de schade die de getroffen gezinnen hebben geleden
vergoeden?

– Kan de schepen mij zeggen wat de uiteindelijke bestemming zal worden
van dit domein ?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...