Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de mogelijkheid tot het inrichten van een gebedsruimte voor moslims in gebouwen van openbare Stadsreiniging – BRC KO 25 februari 2010

In het gebouw van de Stadsreiniging gelegen in de Valkstraat-Korenbloemstraat te Wilrijk werd of wordt overwogen tot de mogelijkheid over te gaan tot het inrichten van een gebedsruimte voor moslims.

De reden hiervoor is het storend gedrag tijdens de gebedsstonden van moslims in de privésfeer van de kleedkamers van de mannen van de vuilkar en de veegdienst.

In het kader van een verdere islamitisering binnen de stad Antwerpen, eerst begonnen binnen het onderwijs en nu vermoedelijk binnen Stadsreiniging en andere diensten van de stad, is deze maatregel onaanvaardbaar!

Iedere werknemer binnen de dienst Stadsreiniging moet op dezelfde basis behandeld worden op het gebied van geloofsovertuiging.

Religie hoort niet thuis op de werkvloer maar eerder binnen de privésfeer.

Positieve discriminatie mag niet de regel worden naar de doelgroep van moslims toe.

Werktijd moet ingevuld worden om de belastingbetaler ten dienste te zijn en niet om gebedsstonden te houden.

 

Daarom volgende vragen:

– Is de schepen op de hoogte van deze ontwikkeling binnen de dienst Stadsreiniging gelegen in de Valkstraat-Korenbloemstraat te Wilrijk?

– Wat gaat de schepen hiertegen ondernemen?

– Wordt er tijdens de diensturen toegestaan dat men zich afzondert om een gebed te houden?

– Bestaan er binnen de dienst Stadsreiniging nog gebouwen waar men aparte ruimten heeft die dienen als gebedsruimte voor moslims?

– Zijn er door de schepen voorgaanden bekend binnen andere diensten van de stad, op het grondgebied van de stad of in de districten?

– Gaat men vanuit de stad optreden tegen zulke toestanden in de toekomst?

– Gaat men ook het houden van gebedsstonden in het algemeen op de werkvloer en in het bijzonder in kleedkamers verbieden?

– Wat is het reglement op de werkvloer in het algemeen tegenover religie?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...