Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de kwaliteit van de vuilniszakken. BRC KO 12 februari 2009

Blijkbaar ontvangt de stad steeds meer en meer klachten over de lamentabele kwaliteit van haar vuilniszakken.  Met name de Antwerpse ombudsvrouw Karla Blomme constateert dat het aantal reclamaties hieromtrent fors toeneemt.

De bevolking stelt zich dan ook de vraag waarom er nog steeds geen mogelijkheid bestaat om gescheurde afvalzakken in te ruilen tegen nieuwe.

Momenteel moet men met de kapotte zakken nog steeds naar de winkel waar ze aangekocht werden.  Meestal beschikken de kopers niet meer over hun kasticket. Hierdoor wordt omruilen zo goed als onmogelijk.

‘t Stad schuift de klachten maar al te makkelijk door naar de gebruikers, in dit geval de belastingbetalende Antwerpenaren. Men verwijt hen dat ze hun vuilniszakken veel te vol proppen, of er teveel gewicht insteken, waardoor ze vlugger scheuren.

V
olgende vragen dringen zich op:

  • Hoe is het  momenteel gesteld met de kwaliteit van de vuilniszakken?

  • Heeft de schepen reeds het initiatief genomen om een kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren?

  • Indien de kwaliteit werkelijk te wensen overlaat, is de schepen dan bereid om eventueel het contract met de leverancier op te zeggen?

  • Kan de stad een locatie ter beschikking stellen waar kapotte zakken kunnen ingeruild worden tegen nieuwe?


  • Staf Wouters
    Gemeenteraadslid

    Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...