Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de heraanleg van de Nationalestraat – BRC KO 24 februari 2011

Onlangs werden de handelaars van de Nationalestraat ingelicht omtrent de heraanleg van hun straat.


De timing omtrent de heraanleg van deze toch wel belangrijke winkelstraat gelegen in het modehart van Antwerpen is nog niet officieel vastgelegd, wat ongetwijfeld de speculaties vanuit de buurt doen toenemen!


Een eerste plan omtrent de heraanleg van de straat werd massaal verworpen door de plaatselijke handelaars en bewoners. Eén van de redenen hiervoor was de intentie vanuit de stad om alle bomen uit het straatbeeld te laten verdwijnen.


Toch bestaat er nog veel onrust en onzekerheid vanuit de buurt omtrent het verloop van de werken.


 De ontevredenheid vanuit de plaatselijke handelaarsvereniging neemt hand boven hand toe.


 


 


Daarom volgende vragen:


 


 


– Kan de schepen mij de exacte aanvangsdatum van de start der werkzaamheden mededelen?


– Klopt het dat alle tramverkeer wordt verbannen op deze zeer belangrijke winkelas, en dit gedurende een jaar?


– Wat gaat er gebeuren met de bereikbaarheid van de Nationalestraat tijdens de werkzaamheden? Zowel voor wat betreft vracht en autoverkeer als voor de bezoekers van de straat?


– Worden of zijn er reeds degelijke alternatieven uitgewerkt omtrent de bereikbaarheid?


– Werd er ook al gedacht aan redelijke nadeelcompensaties voor de handelaars? Inkomstenverlies tengevolge van de werkzaamheden?


– Is men zich vanuit de stad bewust dat er eventueel veel verlies zal geleden worden door de plaatselijke middenstand? Minder bezoek van de straat wegens moeilijke bereikbaarheid?


– Hoe zit het met de bevoorrading voor de buurt tijdens de heraanleg? Bereikbaarheid leveranciers?


– Is de stad nu op zijn stappen teruggekomen omtrent de gedachte om alle bomen uit het straatbeeld te laten verwijderen naar de toekomst toe?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...