Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de gevaarlijke toestand door beschadiging op de Heerenpolderbrug en het eveneens slecht fungeren van de openbare verlichting in de bocht bovenop de brug – BRC KO 25 maart 2010De nieuwe Heerenpolderbrug gelegen te Hoboken kan men momenteel bezwaarlijk een veilige brug noemen voor wat betreft zowel fietsers als voor autovervoer. Reeds maanden is er beschadiging vast te stellen bovenop de brug. Waarschijnlijk heeft iemand de bovenop de brug aanwezige stootrand geraakt met een voertuig. Wanneer men uit de richting van Hoboken komt, situeert deze beschadiging zich bovenop de brug langs de rechterzijde. In het kader van een veilige doortocht op de brug, dringt zich hier een snelle herstelling op.


 


Eveneens boven op de brug is er een onderbreking van de openbare verlichting vast te stellen.


Zeker vier verlichtingspalen zijn ‘s avonds niet meer in werking door vermoedelijk kapotte lampen. Ook bij deze toestand moeten vele gebruikers van de brug vaststellen dat deze wantoestand reeds maanden aansleept.


Daar er een reëel gevaar bestaat dat er door de gebrekkige verlichting boven op de brug ongevallen kunnen ontstaan, dringt ook hier een snelle herstelling zich op. Immers deze situatie geeft een vals beeld van de bocht gelegen boven op de brug azamet eventueel alle gevolgen die de veiligheid in gevaar brengt voor de dagelijkse gebruikers van de brug. Eén van de hoofdredenen hiervan is slecht zicht.


 


 


Daarom volgende vragen:


– Is de schepen op de hoogte van deze gevaarlijke toestanden op de Heerenpolderbrug te Hoboken?


– Wat is de reden van de beschadiging van de stootrand boven op de brug?


– Wat is de reden dat men zo lang wacht om over te gaan tot herstelling?


– Wat is de reden volgens de bevoegde diensten dat er sinds maanden een defect is vast te stellen aan de openbare verlichting aanwezig boven op de brug?


– Wanneer gaat men hier optreden? (dringende herstelling van de openbare verlichting)


– Is men vanuit de bevoegde diensten voldoende bewust van het gevaar van deze kapotte verlichting gelegen in de bocht boven op de brug? (slecht en vals zicht voor de bestuurders)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...