Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de akties

Op geregelde tijdstippen vinden er akties plaats in het kader van "Buurt aan de Beurt". Onlangs vond er een aktie plaats in Hoboken, namelijk in de wijken Hertogvelden en Moretusburg.

De bewoners van deze wijken werden een week op voorhand op de hoogte gebracht, via brochures die huis aan huis werden gebust.
Op deze brochure kon men het verloop en de timing van de aktie terugvinden. Organisatorisch is er wel wat misgelopen tijdens de aktie en naar ik uit goede en betrouwbare bron mocht vernemen, niet alleen in deze buurt.

Op donderdag 5 februari werd er gevraagd om grof vuil buiten te zetten. Eveneens kon men herbruikbare goederen en elektrische apparaten – ook defecte – buitenzetten.

Men kon het grof huisvuil buitenzetten zodat het gratis opgehaald  werd door Stadsreiniging.
Tegelijkertijd zou de Kringloopwinkel met een camion rondrijden om de elektrische apparaten en de herbruikbare goederen op te halen.

Het initiatief om de Kringloopwinkel goederen te laten ophalen, is toe te juichen al was het maar omdat veel minderbedeelde mensen in deze winkels herbruikbare goederen kunnen kopen tegen zéér zachte prijzen. 
Tevens is het een kans om via projecten van de Kringloopwinkel mensen aan het werk te zetten en ik denk hier vooral aan langdurig werklozen die zich vooral bezighouden met het terug herbruikbaar maken van goederen, waaronder o.a. elektrische apparaten enz.

Maar juist hier loopt het mis bij de aktie "Buurt aan de Beurt".

Wanneer de Kringloopwinkel tijdens deze akties zijn ronde doet, blijkt alles reeds te zijn opgehaald door Stadsreiniging. Resultaat is dat er niets of zeer weinig overblijft voor de Kringloopwinkel!

Daarom volgende vragen:


  • Heeft de schepen weet van deze situatie?

  • Werd door de verschillende diensten welke deelnemen aan "Buurt aan de Beurt" onderling gecommuniceerd over deze scheefgetrokken situatie?

  • Waarom werden de afspraken door dienst Stadsreiniging niet nageleefd of opgevolgd?

  • Wat doet Stadsreiniging met de opgehaalde herbruikbare goederen?

  • Wat gaat de schepen doen om deze manier van werken in de toekomst te vermijden?
  • Staf Wouters
    Gemeenteraadslid

    Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...