Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. betonblokken aan schuilhuisjes tram- en bushaltes, evenals voor ingang Centraal Station – BRC KO 22 maart 2012

Een nieuwe rage is ontstaan aan de schuilhuisjes van tram-
en bushaltes, met name het plaatsen van betonblokken.

Doordat de nieuwe huisjes een ander formaat hebben, sluiten
ze niet meer aan bij de hekken. Wat men gebeurlijk echter uit het oog verloren
heeft, is het eventueel gevaar op ongevallen en de hinder voor wachtende mensen.

Dat dit een tijdelijke maatregel is tot dat er een aannemer
is gevonden om de hekken weer veilig te laten aansluiten op de schuilhuisjes is
dan ook een gemakkelijke oplossing.

Andere voorlopige en meer veilige oplossingen zijn er wel
degelijk. Deze zullen ook minder hinder veroorzaken voor de wachtende klanten
van De Lijn.

Ook aan het Centraal Station doet het fenomeen van de
betonblokken zich voor. Daar staan deze blokken reeds meer dan een jaar.

 

 Daarom volgende vragen:

 

– Kan de schepen mij zeggen wat de reden is waarom het zolang duurt
vooraleer er een inventaris is gemaakt van al de schuilhuisjes waar een gat is?

– Kunnen er geen andere voorlopige en meer veilige maatregelen
getroffen worden?

– Is de aannemer van de schuilhuisjes niet verantwoordelijk voor de
gaten tussen de schuilhuisjes?

– Hoelang gaat het duren vooraleer er een nieuwe aannemer zal gevonden
worden teneinde dit euvel te verhelpen?

– Hoelang zal de tijdelijke ingreep van betonblokken aan de ingangen
aan het Centraal Station nog duren? (inmiddels reeds meer dan een jaar)

– Is het besef aanwezig dat de betonblokken voor de ingangen van het
Centraal Station een reëel gevaar vormen voor blinden en slechtzienden?
(blokken staan op begeleidingslijnen voor blinden)

– De blokken aan het Centraal Station kwamen er op advies van de
politie. Wie is er dan verantwoordelijk voor een andere en elegantere
oplossing? Is dit de stad of de NMBS?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...