Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Heylen over de stand van zaken MAS, met betrekking tot de verkoop van handjes

Naar ik mocht vernemen verhoogde de stad Antwerpen zijn inspanningen om de handjes van het Museum aan de stroom ( MAS), verkocht te krijgen.


Zoals geweten waren deze bewuste handjes een initiatief van de stad Antwerpen om de bouw van dit prestigeproject mee te helpen financieren.


Wat ik echter moet vaststellen is dat de verkoop van 3000 handjes voor 1000 euro/stuk aan de kleinere sponsors niet goed van de grond geraakt.


Een raming toont aan dat er tot op heden nog maar amper 430 stuks zijn verkocht!


Eén van de redenen zou volgens mij hiervoor wel eens de hoge vraagprijs naar kleinere sponsors toe kunnen zijn.


Intussen mochten wij ook nog vernemen dat het MAS later zijn deuren zal openen dan gepland.


Als reden wordt opgegeven dat de plaatsing van het gegolfd glas moeilijker verloopt dan eerst gepland.


De nieuwe einddatum die nu wordt vooropgesteld is het voorjaar van 2011, datum waarbij ik bepaalde kanttekeningen  plaats, waarbij het rondkrijgen van de nodige financiering wel eens een storende factor zou kunnen worden.


 


Daarom dringen volgende vragen zich op:


 


– Klopt het dat de stad veel moeite ondervindt met betrekking tot de verkoop van de handjes?


– Is één van de eventuele redenen niet de hoge vraagprijs van de handjes?


– Zijn alle handjes reeds gefabriceerd door het bedrijf Umicore?


– Wat is de stand van zaken omtrent bijkomende financiering om heel het plaatje van het MAS rond te krijgen?


– Kan de schepen mij zeggen wat de werkelijk reden is dat het project later zijn deuren zal openen dan voorzien?


– Heeft de stad uiteindelijk niet te hoog gegrepen om dit project volledig rond te krijgen?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...