Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Heylen met betrekking tot de vermoedens van een nieuw standbeeld van Nello en Patrasche – BRC KC 21 oktober 2010Onlangs verscheen er in de pers een artikel met betrekking op het plaatsen van een nieuw standbeeld van Nello en Patrasche in de buurt van de kathedraal.


Dit artikel is er gekomen omdat " stadsgids ", Tanguy Ottomer vond dat het verhaal over Nello en Patrasche op een schandalige manier wordt genegeerd.


Om hier iets aan te veranderen zoekt de stadsgids zoals hij zichzelf voorstelt ontwerpers voor het nieuwe standbeeld.


Hij ging hier volgens eigen bewering voor naar Japan. Zoals wij allemaal weten is het verhaal van Nello en Patrasche razend populair in Japan, waardoor ook veel hier verblijvende Japanse toeristen op zoek gaan naar het verhaal van Nello en Patrasche.


Nog volgens stadsgids Ottomer zou hij op het eind van dit jaar terug naar Japan vertrekken om zijn plannen te concretiseren.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Heeft de schepen weet van eventuele plannen omtrent een nieuw standbeeld van Nello en Patrasche aan de kathedraal?


– Is hogergenoemde gids een officiële stadsgids van de stad Antwerpen?


– Spreekt hij hierdoor in de naam van de stad?


– Handelt hij in opdracht van de toeristische dienst van de stad Antwerpen?


– Wordt hij gesteund door de stad Antwerpen?


– Wil de stad een nieuw standbeeld van Nello en Patrasche aan de kathedraal van Antwerpen?


– Is het de bedoeling om heel het  Nello en Patrasche verhaal over te hevelen naar de stad, en alzo de Hobokenaars te veroordelen tot een tweederangs rol binnen dit gegeven ?


– Bestaan hierover reeds plannen ?


– Hoe concreet zijn deze eventuele plannen momenteel ?


– Werd het districtscollege van Hoboken hierover reeds geraadpleegd ?


– Wat is momenteel de rol van de toeristische dienst binnen het Nello en Patrasche gebeuren ?


– Handelt de heer Ottomer in eigen opdracht?


– Zijn er eventueel derden binnen het hele gebeuren? En ik denk hier dan vooral naar sponsoring toe.

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...