Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Heylen i.v.m. renovatieproject Kasteel Gravenhof te Hoboken

In de Antwerpenaar – editie Hoboken – van 15 januari 2009 verscheen er een artikel onder de noemer "Een gloednieuw cultuurcentrum voor Hoboken".  Hoboken krijgt dus na jaren een nieuw, volwaardig Cultureel Centrum.

K
asteel Gravenhof wordt gerenoveerd en krijgt er een nieuwe theaterzaal bij.

Wegens acuut plaatsgebrek v.w.b. de huisvesting v.d. Hobokense Jeugddienst, alsmede gebrek aan een geschikte locatie voor het centraliseren van allerlei culturele activiteiten binnen het district, kwam men op het idee om hiervoor Kasteel Gravenhof te gebruiken.

Hierdoor zou gelijktijdig een oplossing geven worden aan twee pijnpunten: Jeugd en Cultuur zou over een nieuwe huisvesting beschikken, terwijl Kasteel Gravenhof, wat steeds meer in verval raakt door een veel te lange leegstand, eindelijk zou gerenoveerd worden.

Ook zou dit meteen het einde betekenen van blind en agressief vandalisme waaraan het kasteeltje in de loop der jaren ten prooi viel.

Uiteindelijk werd er in de nieuwe legislatuur door de bevoegde schepen geld vrijgemaakt voor dit toch wel prestigieus Hobokens project.

Maar wat blijkt nu? Op de collegezitting van 19 december 2008 werd volgend punt behandeld:

 • Louizalei 7, Hoboken. Cultuurcentrum Gravenhof . Bestek Po/08/6024. Renovatie en uitbreiding Gravenhof tot Cultuurcentrum. Gunning. Goedkeuring (jaarnummer 16592).


 • In dit document vinden we o.a. de volgende tekst:
   

 • "Vermits het offertebedrag het projectbudget overschrijdt, werd in samenspraak met cultuur, sport en recreatie beslist volgende posten niet toe te wijzen", met opeenvolgend een hele reeks opsommingen van te schrappen werken en de daarbij horende kost.


 • Wat onduidelijk en storend overkomt is de onsamenhangendheid van de te schrappen posten. Welk zijn de te schrappen posten voor het kasteel, en welke voor het nieuw te bouwen cultuurcentrum?

  Vermits Vlaams Belang een fervent voorstaander is voor het behoud en de renovatie van de kasteeltjes welke Hoboken nog rijk is, rijzen er dus begrijpelijkerwijze een aantal vragen voor wat betreft de renovatie van kasteel Gravenhof.

 • Kan de schepen verduidelijken of men overgaat tot een grondige of slechts tot een gedeeltelijke renovatie van kasteel Gravenhof?

 • Indien enkel het hoogstnoodzakelijke wordt gerenoveerd, wordt er dan op korte termijn naar nieuwe middelen gezocht (op financieel vlak)?

 • Wordt het kasteel dusdanig gerenoveerd dat de medewerkers van het Cultuurcentrum, de Cultuurantenne, de Jeugddienst van het district en de Seniorenraad op een degelijke en verantwoorde manier gehuisvest worden?

 • Zal het gebouw na een eventuele gedeeltelijke renovatie voldoen aan de geldende veiligheidsmaatregelen terzake?


 • Lees ook dit…

  Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...